Human Resources Consulting &
Business Development

Jämna vägen för företagets framgång genom

Innovation och affärsutveckling

Skapa en miljö där nya idéer kan utvecklas bättre. Utveckla systematiskt bra idéer till framgångsrika affärer och inrikta företaget mot framtiden. Läs mer… Läs mer …

Internationalisering

Utnyttja möjligheterna som erbjuds genom internationella marknader och produktionsmöjligheter och förbered företaget för de utmaningar som kommer att uppstå. Läs mer… Läs mer …

Lean management och omstrukturering

Förvissa dig om att företaget är och förblir effektivt med tanke på konkurrens och kostnader. Hantera krisen om den är här eller förbered dig för att förhindra den. Läs mer …

Professionellt personalarbete

”Framtidssäkra” ditt företag genom att stärka faktor Människan. Inrikta HR-arbetet strategiskt och utnyttja hela lådan med professionella verktyg. Läs mer …

Aktuellt

Gå utanför nationella gränser.

Det är idag helt naturligt och nödvändigt för företag att gå utanför de nationella gränserna för att hitta nya marknader och produktionsorter. Men internationaliseringen medför också många fällor och svårigheter när det gäller faktor Människan. Strategy for People kan stödja ert företag vid internationella aktiviteter särskilt när de gäller Tyskland, Spanien, Algeriet och Indien. Läs mer...

 

Rustad för strategin.

Är företaget rustat för den tänkta strategin? Särskilt vid företagsförvärv och strategiska förändringsprocesser måste man veta om ledningskapacitet och organisation passar till det nya vägvalet. Tillsammans med vår partner MAP Management Alignment Partners kan vi erbjuda en djupanalys av ert företag var som helst i världen. Läs mer...

 

Internationell arbetskraft -
Exemplet Spanien-Tyskland.

Strategy for People är involverat i den komplicerade processen att hitta rätt arbetskraft i Spanien för anställning i Tyskland. Erfarenheterna från detta internationella uppdrag är överförbara även till andra länder. Läs mer...